• +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788

Konferencje 2013

 

ZAPROSZENIEW imieniu Organizatorów – Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej PERIOCENTRUM w Rzeszowie (Polska) i Centrum Implantologii i Protetyki Stomatologicznej ‚MM’ we Lwowie (Ukraina) oraz przy rekomendacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w pierwszej Polsko- Ukraińskiej Konferencji Stomatologicznej „Współczesna stomatologia zintegrowana”, która odbędzie się w Polsce, w Rzeszowie w dniach 04-05.10.2013 roku. Patronat Naukowy nad konferencją objęła Komisja ds. Szkolenia Przed i Podyplomowego PTS, Instytut Stomatologii Narodowej Akademii Medycznej Szkolenia Podyplomowego imienia P.L. Szupyka w Kijowie, Stowarzyszenie Dentystów Ukrainy oraz Stowarzyszenie Prywatnie Praktykujących Lekarzy Dentystów Ukrainy. Patronami naukowymi poszczególnych sesji będą Sekcja Periodontologii PTS, PTO i OSIS oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Ortodontyczne i Ukraińskie Stowarzyszenie Implantologów Jamy Ustnej. Natomiast Patronat Honorowy sprawować będzie Ambasada Ukrainy w Warszawie, Ambasada Polski w Kijowie oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.


Idea zorganizowania cyklu konferencji z udziałem polskich oraz ukraińskich uczestników i wykładowców zrodziła się już kilka lat temu podczas wspólnych spotkań w Polańczyku. Nadszedł moment jej realizacji. Na początek po polskiej stronie, w Rzeszowie. W kolejnych latach obrady będą się odbywać naprzemiennie raz na Ukrainie, raz w Polsce. Tematyka poszczególnych konferencji będzie się wpisywać w aktualne potrzeby praktyki lekarskodentystycznej, a dotyczyć poszczególnych gałęzi stomatologii. Prezentacje będą prowadzone w językach ojczystych wykładowców i odpowiednio tłumaczone symultanicznie na język polski, ukraiński i angielski. W każdej tematycznej sesji naukowej odbędą się 3 wykłady główne, omawiające aktualne kierunki rozwoju danej dziedziny i 2 krótsze, dotyczące konkretnych problemów profilaktyczno-leczniczych. Znalazło się także miejsce dla młodych adeptów nauki, którzy w piątkowe popołudnie, w ciągu 10-minutowych wystąpień będą mogli zaprezentować swoje naukowe osiągnięcia mogące być wykorzystane w codziennej pracy lekarza dentysty. Dla autora/ów najlepszej pracy przewidziano nagrodę finansową.


Poza częścią stricte dydaktyczno-naukową przewidziano w czwartkowy wieczór: czas na relaks, spotkania towarzyskie, spacer po starówce, zaś w piątek bankiet. Hotel Rzeszów, w którym odbędą się obrady znajduje się w samym sercu miasta, zaledwie 850 metrów od dworca kolejowego i 8km od międzynarodowego portu lotniczego w Jasionce. 


Mamy nadzieję, że Państwa przyjazd do stolicy Podkarpacia poza walorem szkoleniowym okaże się niezapomniany także ze względów towarzyskich, turystycznych i rekreacyjnych. 


Przewodniczący – dr n. med. Wojciech Bednarz
Zastępcaca Przewodniczącego – ass. prof. Myron Uhryn DDS, PhD 


NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum
ul. Dąbrowskiego 11, 35-010 Rzeszów
tel. 0048-17 85 222 33, tel. kom.0048 509 866 788
www.periocentrum.pl , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЗАПРОШЕННЯВід імені організаторів – спеціалізованої стоматологічної клініки «PERIOCENTRUM» в Жешуві (Польща) і Центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ» у Львові (Україна) за підтримки Польської стоматологічної асоціації (PTS), сердечно запрошуємо Вас взяти участь у першій польсько-українській стоматологічній конференції «Сучасна зінтегрована стоматологія», яка відбудеться у м. Жешув (Польща) 04-05.10. 2013 року. Науковий патронат над конференцією здійснює Комісія до- та післядипломної освіти Польської стоматологічної асоціації та Інститут стоматології Національна Медична Академія Післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Асоціація стоматологів України, Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів України. Окремі сесії працюватимуть під науковим патронатом Секції пародонтології Польської стоматологічної асоціації (PTS), Польської ортодонтичної асоціації (PTO), Загальнопольської асоціації стоматологічної імплантології (OSIS), Асоціації ортодонтів України, Асоціації лікарів-пародонтологів України та Асоціації імплантологів України. Почесний патронат здійснюватиме Посольство України у Варшаві, Посольство Польщі у Києві та Президент міста Жешува. 

Ідея організувати цикл конференцій за участі польських та українських учасників і доповідачів народилася вже кілька років тому під час спільних зустрічей у мальовничому Полянчику на Підкарпатті. Надійшов момент її реалізації. Спочатку на польській стороні, у Жешуві. У наступні роки засідання будуть проходити поперемінно в Україні та Польщі. Тематика окремих конференцій відображатиме актуальні потреби стоматологічної практики та охоплюватиме різні ділянки стоматології. Презентації будуть проводитись рідною мовою доповідачів з відповідним синхронним перекладом польською, українською та англійською мовами. У кожній тематичній науковій сесії будуть виголошені три основні доповіді, у яких обговорюватимуться актуальні напрямки розвитку певної ділянки, та дві коротші доповіді, що стосуватимуться конкретних терапевтично- профілактичних проблем. Не залишились поза увагою і молоді науковці, які у другій половині дня у п’ятницю протягом 15-хвилинних виступів матимуть можливість представити свої наукові досягнення, що знайшли б застосування у повсякденній практиці лікаря-стоматолога. Для автора/авторів найкращих робіт передбачено фінансову винагороду. 

Крім освітньо-наукової частини на четвер увечері передбачено: час на відпочинок, товариські зустрічі, прогулянки старою частиною міста. Банкет відбудеться у п’ятницю. Готель «Жешув», де проходитиме конференція, розташований в самому серці міста, всього за 850 метрів від залізничного вокзалу і за 8 кілометрів від міжнародного аеропорту Жешув-Ясьонка. 

Сподіваємось, що Ваш приїзд у столицю Підкарпаття запам’ятається не лише з огляду на якість навчання, але й залишить незабутні враження від зустрічей, екскурсій та відпочинку. 

Голова організаційного комітету – д.м. н. Войцєх Беднаж
Заступник Голови організаційного комітету – к.м.н., доц. Мирон Угрин


Недержавний заклад охорони здоров’я
Спеціалізована стоматологічна клініка «Periocentrum»
35-010 Жешув, вул. Домбровського, 11
Тел: +48 17 85 222 33, моб.: +48 509 866 788
www.periocentrum.pl, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

PIĄTEK, 4 października 2013
SESJA I – PERIODONTOLOGIA

PRZEWODNICZĄCY:
prof. Irina Mazur DDS, PhD (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka (Polska)9:00 – 9:10 OTWARCIE KONFERENCJI
9:10 – 9:55 prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka (Polska);
                    Współczesna diagnostyka kliniczna i protokoły
                    niechirurgicznego leczenia zapaleń przyzębia.
9:55 – 10:15 prof. Natalia Savichuk DDS, PhD (Ukraina);
                     Mikroekologia jamy ustnej jako czynnik ryzyka chorób
                     zębów.
10:15 – 10:30 lic. hig. dent. Paulina Radoma (Instytut blend-a-med Oral-B);
                     Stabilizacja związków cyny a stan zapalny dziąseł.
10:30 – 11:15 prof. Iryna Mazur DDS, PhD (Ukraina);
                     Osteopatia metaboliczna w patogenezie chorób przyzębia.
11:15 – 11:35 PRZERWA KAWOWA
11:35 – 11:55 prof. Aleksey Pavlenko DDS, PhD,
                     Maksim Pavlenko DDS, PhD,
                     Viktor Clementyev DDS, PhD (Ukraina);
                     Zastosowanie kliniczne preparatów osocza bogatopłytkowego
                     w periodontologii regeneracyjnej.
11:55 – 12:40 dr n. med. Wojciech Bednarz;
                     Współczesne leczenie chirurgiczne deformacji
                     śluzówkowo-dziąsłowych.
12:40 – 13:00 DYSKUSJA
13:00 – 14:00 PRZERWA OBIADOWA

SESJA II 
IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

PRZEWODNICZĄCY:
prof. Yaroslav Zablotskyy DDS, PhD (Ukraina)
ass. prof. Myron Uhryn DDS, PhD (Ukraina)14:00 – 14:45 prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz (Polska);
                     Transplantacja autogennych preosteoblastów:
                     nowe wyzwanie dla augmentacji około implantologicznej.
14:45 – 15:30 ass. prof. Myron Uhryn DDS, PhD (Ukraina); Aspekty
                     funkcjonalne i estetyczne rehabilitacji implantoprotetycznej.
15:30 – 15:50 dr n. med. Hubert Kubica (Polska);
                     Implantacja śródkostna w miejscach z brzeżnym
                     i wierzchołkowym zapaleniem przyzębia.
15:50 – 16:10 dr n. med. Piotr Majewski (Polska);
                     Procedury regeneracyjne po ekstrakcji zęba.
16:10 – 16:55 prof. Yaroslav Zablotskyy DDS, PhD (Ukraina);
                     Rehabilitacja implantologiczna u starszych pacjentów
                     z całkowitym bezzębiem.
16:55 – 17:15 DYSKUSJA
             19:00 BANKIET


SOBOTA, 5 października 2013
SESJA III – ORTODONCJA

PRZEWODNICZĄCY:
prof. Myroslava Drohomyretska DDS, PhD (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Beata Kawala (Polska)


9:00 – 9:30 dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska (Polska);
                     Nowe możliwości poprawy higieny jamy ustnej
                     u pacjentów ortodontycznych.
9:30 – 10:15 prof. dr hab. n. med. Beata Kawala (Polska);
                     Zintegrowane, perio-ortodontyczne leczenie wad zgryzu
                     u pacjentów z cienkim biotypem przyzębia.
10:15 – 11:00 prof. Myroslava Drohomyretska DDS, PhD (Ukraina);
                     Postawa ciała a okluzja. Zależności i powiązania.
11:00 – 11:20 dr n. med. Paweł Plakwicz (Polska);
                     Zęby zaklinowane – plan leczenia i procedury chirurgiczne.
11:20 – 11:40 dr n. med. Ewa Czochrowska (Polska);
                     Zęby zaklinowane – współczesne postępowanie ortodontyczne.
11:40 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
12:00 – 12:45 prof. Lyubov Smaglyuk DDS, PhD (Ukraina);
                     Leczenie pacjentów z tyłozgryzem i ze stłoczeniami zębów 
                     żuchwy.
12:45 – 13:00 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE
13:00 - 14:00 PRZERWA OBIADOWA
14:00 – 15:20 SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
15:20 – 16:00 DYSKUSJA I WYBÓR NAJLEPSZEJ PREZENTACJI
             16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
streszczenie 
streszczenie 

П’ЯТНИЦЯ – 04.10.2013
СЕКЦІЯ I – ПАРОДОНТОЛОГІЯ

МОДЕРАТОРИ:
проф. Ірина Мазур (Україна),
проф. Томаш Конопка (Польща)


9.00 - 9.10 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
9.10 - 9.55 проф. Томаш Конопка (Польща)– Сучасна
                    клінічна діагностика пародонтитів та протоколи 
                    не хірургічного лікування
9.55 - 10.15 проф. Наталія Савичук (Україна) – Мікроекологія ротової
                    порожнини як фактор ризику виникнення захворювань
                    зубів
10.15 - 10.30 Пауліна Радома (Blend-a-med Oral B Instіtute) –
                    Стабілізація сполучень фтору та запальний стан ясен
10.30 - 11.15 проф. Ірина Мазур (Україна) – Метаболічна остеопатія
                    в патогенезі захворювань пародонту
11.15 - 11.35 КАВА-ПЕРЕРВА
11.35 - 11.55 проф. Олексій Павленко, Максим Павленко,
                    Віктор Клементьєв (Україна) – Клінічне застосування
                    остеоіндуктивних препаратів збагаченої плазми крові
                    в регенеративній пародонтології
11.55 - 12.40 Войцех Беднаж (Польща) – Сучасні методи хірургічного
                    лікування мукогінгівальних деформацій
12.40 - 13.00 ДИСКУСІЯ
13.00 - 14.00 ОБІД


 

СЕКЦІЯ II 
– ДЕНТАЛЬНА ІМПЛАНТОЛОГІЯ

МОДЕРАТОРИ:
проф. Ярослав Заблоцький (Україна),
доц. Мирон Угрин (Україна)


14.00 – 14.45 проф. Анджей Войтовіч (Польща) – Трансплантація
                    автогенних остеобластів: нові складнощі, пов’язані
                    з периімплантологічною аугментацією
14.45 - 15.30 доц. Мирон Угрин (Україна) – Функціональні та естетичні
                    аспекти протезування на імплантатах
15.30 - 15.50 Хуберт Кубіца (Польща) – Внутрішньокісткова 
                    імплантація в ділянках маргінального та апікального 
                    пародонтиту
15.50 - 16.10 Пьотр Маєвський (Польща) – Регенеративні процедури
                    після видалення зуба
16.10 - 16.55 проф. Ярослав Заблоцький (Україна) – Імплантологічна
                    реабілітація пацієнтів старшого віку з повністю беззубими
                    щелепами
16.55 - 17.15 ДИСКУСІЯ
            19.00 БЕНКЕТ


СУБОТА – 05.10.2013
СЕКЦІЯ III – ОРТОДОНТІЯ

МОДЕРАТОРИ:
проф. Мирослава Дрогомирецька (Україна),
проф. Беата Кавала (Польща)


9.00 - 9.30 Агата Чайка-Якубовска (Польща) – Новий підхід 
                    до покращення здоров’я ротової порожнини 
                    у ортодонтичних пацієнтів
09.30 - 10.15 проф. Беата Кавала (Польща) – Комбіноване
                    пародонтологічно-ортодонтичне лікування дефектів
                    у пацієнтів з тонким біотипом пародонту
10.15 - 11.00 проф. Мирослава Дрогомирецька (Україна) 
                    – Осанка і оклюзія. Взаємозв’язок і взаємозалежність.
11.00 - 11.20 Павел Плаквіч (Польща) – Ретиновані зуби – хірургічне
                    планування і лікування
11.20 - 11.40 Єва Чохровська (Польща) – Ретиновані зуби
                    – сучасні методи
                    ортодонтичного лікування
11.40 - 12.00 КАВА-ПЕРЕРВА
12.00 - 12.45 проф. Любов Смаглюк (Україна) – Лікування пацієнтів
                    з дистальним прикусом та скупченням зубів
                    на нижній щелепі
12.45 - 13.00 ДИСКУСІЯ. ВИСНОВКИ
13.00 - 14.00 ОБІД
14.00 - 16.00 СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
                    (вісім 10-хвилинних презентацій та дискусія)
15.20 - 16.00 ДИСКУСІЯ та НАГОРОДЖЕННЯ 
  • ul. Dąbrowskiego 11, 35-036 Rzeszów
  • +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasza oferta

Mediraty

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree