• +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788

ARCH. SZKOLEŃ

SZKOLENIA Z ZAKRESU PERIODONTOLOGII

PERIO I - PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH 
DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA 
Prowadzący szkolenia: dr n. med. Wojciech Bednarz


DZIEŃ PIERWSZY
(czwartek) 10.00 – 16.00 
Część teoretyczna (3,5 godz.):

1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia
2. Etiopatogeneza chorób 
3. Diagnostyka chorób przyzębia
4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze
5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane
6. Farmakoterapia chorób przyzębia
7. Postępowanie w nagłych przypadkach perio-
dontologicznych

PRZERWA KAWOWA

- Część praktyczna(2 godz.)

1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych
2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning.
3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyn zewnątrz- i wewnątrzzębowych

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem pacjenta

DZIEŃ DRUGI
(piątek) 10.00 – 16.00 
Część teoretyczna (3,5 godz.):

1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne 
2. Ostrzenie narzędzi
3. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia 
4. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe 
5. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów

PRZERWA KAWOWA

- Część praktyczna na modelach (3,5 godz.):

1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchomiającej zęby
2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego
3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey 

Termin kursu PERIO I : 24-25.09.2015 godz. 10.00-16.00
Koszt uczestnictwa : 1968 zł ( cena zawiera 23% vat )
PERIO II - PODSTAWY LECZENIA CHIRURGICZNEGO W PERIODONTOLOGII
Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz


- część teoretyczna (2 godz.)

1. Instrumentarium chirurgiczne
2. Zestawy chirurgiczne w konkretnych procedurach
3.Rodzaje cięć, podział płatów, szycie
4.Biomateriały kościozastępcze
PRZERWA KAWOWA

- część praktyczna (4 godz.):

1. Techniki cięć, tworzenie płatów, szycie chirurgiczne (na materiale zwierzęcym)

Termin kursu PERIO II : 16.10.2015 godz. 10.00-16.30.
Koszt uczestnictwa : 1230 zł ( cena zawiera 23% vat )

PERIO III - PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWO-KOSTNE – LECZENIE CHIRURGICZNE
Prowadzący szkolenia: dr n. med. Wojciech Bednarz


Część teoretyczna (2 godz.):

1. Algorytmy leczenia chirurgicznego chorób przyzębia
2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego 
3. Resekcyjne leczenie chirurgiczne
4. Regeneracyjne leczenie chirurgiczne
5. Postępowanie pozabiegowe
PRZERWA KAWOWA

- Część praktyczna (4 godz.) – (z przekazem video na salę seminaryjną):

1. zabieg płatowy z użyciem biomateriału kościozastępczego
2. zabieg sterowanej regeneracji tkanek przyzębia

Termin kursu PERIO III : 20.11.2015 godz. 10.00-16.30.
Koszt uczestnictwa : 1230 zł ( cena zawiera 23% vat )
PERIO IV - PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWE – LECZENIE CHIRURGICZNE
Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz


- część teoretyczna (2 godz.)

1. Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. Diagnostyka kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego
2. Zabiegi na wędzidełkach warg i języka
3.Metody pobierania przeszczepów z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
4.Zabiegi chirurgiczne poszerzające i pogrubiające dziąsło właściwe
5.Zabiegi wydłużania korony klinicznej zęba
PRZERWA KAWOWA

- część praktyczna (4 godz.)– (z przekazem video na salę seminaryjną):

1. zabieg frenuloplastyki
2. zabieg wydłużania korony klinicznej zęba
3. zabieg augmentacji dziąsła

Termin kursu PERIO IV : 15.01.2016 godz. 10.00-16.30. 
Koszt uczestnictwa : 1230 zł ( cena zawiera 23% vat )

PERIO V - WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH
Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz


DZIEŃ PIERWSZY (czwartek)
9.00-16.00
- część teoretyczna (2 godz.)

1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno - zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
3.Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych

-Sesja filmowa (1 godz.):

1. Plastyka recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia płata mostkowego, z przeszczepem błony śluzowej z podniebienia twardego
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą sterowanej regeneracji tkanek

- część zabiegowa (4 godz.)– (z przekazem video na salę seminaryjną):

1. Plastyka recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia płata mostkowego, z przeszczepem błony śluzowej z podniebienia twardego
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą sterowanej regeneracji tkanek

DZIEŃ DRUGI (piątek) 9.00-16.00
- część teoretyczna (9.00-11.00)

1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
3.Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: - prezentacja przypadków własnych

- Sesja filmowa (1 godz.):

1. Plastyka recesji dziąsłowej metodą przeszczepu tkanki łącznej wg Bruno
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą tunelową wg Zabalequi

- część zabiegowa (4 godz.)– (z przekazem video na salę seminaryjną):

1. Plastyka recesji dziąsłowej metoda przeszczepu tkanki łącznej wg Bruno
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą tunelową wg Zabalequi

Termin kursu PERIO V : 4-5.02.2016 godz. 9.00-16.00.
Koszt uczestnictwa : 1968 zł ( cena zawiera 23% vat )


PERIO VI - PRZYGOTOWANIE TKANEK PRZYZĘBIA DO LECZENIA PROTETYCZNEGO
Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz


- część teoretyczna (3 godz.)

1. Diagnostyka tkanek przyzębia
2. Zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego z tkankami przyzębia
3.Reguły periodontologiczne obowiązujące w leczeniu protetycznym
4.Reguły protetyczne obowiązujące w chorobach przyzębia
5.Prezentacja przypadków
PRZERWA KAWOWA

- część praktyczna (3 godz.)– (z przekazem video na salę seminaryjną):

1. Zabieg chirurgiczny przygotowujący podłoże protetyczne

Termin kursu PERIO VI : 18.03.2016 godz. 10.00-16.30. 
Koszt uczestnictwa : 1230 zł ( cena zawiera 23% vat )

Szkolenie periodontologiczne dla lekarzy ortodontów
„Współdziałanie w leczeniu ortodontycznym”Szkolenie odbędzie się w dniu 23.05.2014, 
w Hotelu Wiktoria 
przy ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie 

Organizatorami kursu szkoleniowego jest 
PerioCentrum 
oraz Lubelskie Koło Regionalne PTO 


Prowadzący szkolenie: 
Dr n. med. Wojciech Bednarz - Specjalista periodontolog
Dr n. med. Andrzej Bożyk – Specjalista protetyk
Mgr tech. dent. Marzena Ramska

PROGRAM SZKOLENIA :

09:30 – rozpoczęcie szkolenia
10:00-11:00 – dr n. med. Wojciech Bednarz – „Aspekty periodontologiczne w leczeniu ortodontycznym”
11:00-11:30 – mgr tech.dent. Marzena Ramska „Vademecum dobrej współpracy lekarza ortodonty z technikiem dentystycznym”
11:30-12:00 – przerwa kawowa
12:00-13:00 – dr n. med. Andrzej Bożyk - „Okluzja statyczna i dynamiczna a leczenie ortodontyczne”
13:00-13:30 – zakończenie kursu oraz rozdanie certyfikatów

Koszt uczestnictwa:

Dla członków PTO : 110,70 zł ( cena zawiera 23% vat )

Dla studentów : 61,50 zł ( cena zawiera 23% vat )

Dla pozostałych osób : 184,50 zł ( cena zawiera 23% vat )

Zgłoszenia należy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.periocentrum.pl, w zakładce dla lekarzy oraz po przesłaniu dowodu wpłaty 


Więcej informacji znajdą Państwo pod numerami telefonów : 17 8522233, 509866788

Organizator
Anna Skiba
NZOZ Specjalistyczna
Przychodnia Stomatologiczna
Periocentrum w Rzeszowie

Szkolenie periodontologiczne dla lekarzy ortodontów
„Periodiagnostyka i perioterapia warunkiem uzyskania optymalnej estetyki i trwałego efektu leczenia ortodontycznego” Szkolenie odbędzie się w dniu 06.03.2012, 
ul. Al. Racławickie 12 (obok KUL) 
20-037 w Lublinie. 
Współorganizatorem Szkolenia jest Lubelskie Koło Regionalne PTO pod patronatem PTO. 

Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz - Specjalista periodontologii

PROGRAM SZKOLENIA :

10:00-13:00 - „Periodiagnostyka i perioterapia warunkiem uzyskania optymalnej estetyki i trwałego efektu leczenia ortodontycznego” 

1. Diagnostyka tkanek przyzębia podstawą planowania leczenia ortodontycznego
2. Zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego z tkankami przyzębia przed leczeniem ortodontycznym
3. Reguły periodontologiczne obowiązujące w trakcie leczenia ortodontycznego
4. Wspomagające leczenie ortodontyczne w chorobach przyzębia
5. Periodontologiczne leczenie podtrzymujące po zakończonym leczeniu ortodontycznym
6. Prezentacja przypadków

10:30-11:00 - przerwa kawowa

Koszt uczestnictwa:

Dla członków PTO : 250 zł

Dla pozostałych osób : 350 zł

Zgłoszenia należy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.periocentrum.pl, w zakładce dla lekarzy oraz po przesłaniu dowodu wpłaty 


Więcej informacji znajdą Państwo pod numerami telefonów : 17 8522233, 509866788

Organizator
Anna Skiba
NZOZ Specjalistyczna
Przychodnia Stomatologiczna
Periocentrum w Rzeszowie


SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW

Przewidywana liczba punktów edukacyjnych - 5

Mam przyjemność i wielki zaszczyt zaprosić Państwa na Szkolenie teoretyczno-praktyczne zatytułowane:

„Postępowanie w nagłych stanach w gabinecie stomatologicznym - wytyczne resuscytacyjne 2010 ”

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.04.2011
w Przychodni Stomatologicznej Periocentrum w Rzeszowie.

Prowadzący Szkolenie: dr n. med. Henryk Podziorny

WYKŁAD: „Postępowanie w nagłych stanach w gabinecie stomatologicznym – wytyczne resuscytacyjne 2010”

1. Algorytmy w postępowaniu zatrzymania krążenia - farmakoterapia
2. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (maska krtaniowa, rurka krtaniowa, rurka UG, rurka kombitube)
3. Postępowanie w przypadku wstrząsów ( anafilaktyczny, kardiogenny, hipowolemiczny, neurogenny)
4. Wentylacja przyrządowa i tlenoterapia (worek samorozprężalny typu AMBU)
5. Postępowanie w przypadku napadu padaczkowego
6. Postępowanie w przypadku zaopatrzenia krwotoku
7. Postępowanie w przypadku zasłabnięcia, omdlenia
8. Postępowanie w przypadku porażenia prądem
9. Postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu

9.00 -11.00-GRUPA I
15.00-17.00- GRUPA II

PRZERWA KAWOWA

KURS PRAKTYCZNY z zastosowaniem fantoma oraz modeli anatomicznych

1. BLS
2. AED
3. Techniki przyrządowego udrażniania dróg oddechowych
4. Zakrztuszenia u dzieci, pozycja bezpieczna
5. Algorytmy w mechanizmach zatrzymania krążenia (rytmy defibrylacyjne i niedefibrylacyjne)

11.30 -14.30- GRUPA I
17.30 - 20.30- GRUPA II
Zakończenie i rozdanie certyfikatów

Organizator
Anna Skiba
Właściciel NZOZ Specjalistycznej 
Przychodni Stomatologicznej
Periocentrum 
w Rzeszowie
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZABURZEŃ UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA

Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) przed leczeniem ortodontycznym/rehabilitacją protetyczną

Rozpoznawanie czynników ryzyka, wnikliwa analiza czynnościowa stawów skroniowo-żuchwowych, diagnostyka różnicowa zespołów bólowych twarzoczaszki. Leczenie zaburzeń URNŻ, przygotowanie do terapii okluzyjnej.

Prowadzący Szkolenie: dr n. med. Wojciech Drobek

CZĘŚĆ PIERWSZA 
Składa się ona z dwóch pełnych dni wykładowych.

Dzień I

Teoretyczne rozpoznawanie wszelkich bólów twarzoczaszki i głowy (jakie dolegliwości związane są z układem ruchowym narządu ruchu, a jakie nie dotyczą tego układu). Celem prelegenta w pierwszym dniu jest przedstawienie mechanizmów i aspektów klinicznych zespołów bólowych twarzoczaszki, ze szczególnym uwzględnieniem bólów wynikających z patologii stawowo-mięśniowej URNŻ (SSŻ i okoliczne mięśnie). Wykład teoretyczny uzupełniony zostanie ćwiczeniami praktycznymi w grupach. Umożliwią one Uczestnikom trafne rozpoznawanie genezy bólów części twarzowej czaszki na bazie badania podmiotowego. Po pierwszym dniu seminarium każdy Słuchacz będzie w stanie odróżnić na przykład zespół bólowy tętnicy szyjnej od bólu stawu skroniowego, czy trafnie różnicować pomiędzy neuralgią nerwu gardłowo-językowego a bólami mięśniowo-powięziowymi.

Szczegółowy program pierwszego dnia:

1. Podstawy i szczegóły neuroanatomii i neurofizjologii – 1 godz.
2. Badanie podmiotowe zgodnie z American Academy of Orofacial Pain oraz zgodnie z wytycznymi Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht – 1,5 godz.
3. Praktyczne postępowanie diagnostyczne – omówienie wywiadu „krok po kroku” – 1 godz.
4. Rozpoznawanie wszystkich zespołów bólowych twarzy i ich leczenie – 1,5 godz.
5. Praktyczne seminarium powtórkowe – praca w zespołach, powtórzenie koordynujące – 2 godz.

Tematyka:

- neuroanatomia i neurofizjologia
- wywiad u Pacjenta przed leczeniem ortodontycznym/protetycznym, a wywiad u chorego z bólami twarzy/głowy
- różnicowanie pomiędzy bólami lokalnymi a heterotopowymi
- bóle nocyceptywne a bóle neuropatyczne
- bóle powierzchowne a bóle głębokie
- bóle mięśniowo-szkieletowe a bóle trzewne, naczyniowe, nerwowo-naczyniowe
- bóle neuropatyczne epizodyczne i bóle neuropatyczne ciągłe
- diagnostyka różnicowa
- kompetencje terapeutyczne lekarza dentysty

Dzień II

Jaki jest status czynnościowy Pacjenta ? (uzyskanie obszernych informacji diagnostyczno-terapeutycznych na podstawie poglądowego badania klinicznego URNŻ)

Drugi dzień seminarium poświęcony będzie ściśle diagnostyce wszelkich stanów patologicznych struktur układu ruchowego narządu żucia. Na wstępie zostanie przypomniana praktyczna anatomia czynnościowa. Wnikliwie zostaną przedstawione i omówione schematy wszelkich bólów SSŻ (wraz z mapą bólu i krzyżem kinematycznym wg Rocabado), dynamika bólów mięśniowych oraz patologia kręgosłupa szyjnego z okolicznymi mięśniami. Prelegent przedstawi wybrane testy manualnej analizy czynnościowej URNŻ (MFA) wraz z ich interpretacją. Szczególnym aspektem tej części będzie gruntowne omówienie testów kompresji, trakcji i translacji SSŻ, jak również wybranych testów osteopatycznych. Osobny blok tematyczny poświęcony zostanie diagnostyce obrazowej URNŻ. Punktem kulminacyjnym będzie omówienie poglądowego badania czynnościowego, popartego intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Po drugim dniu seminarium każdy Uczestnik będzie w stanie rozpoznać przyczynę ograniczonego rozwierania szczęk, różnicować klinicznie między częściowym przemieszczeniem krążka bez zablokowania w SSŻ, całkowitym przemieszczeniem krążka bez zablokowania w SSŻ, przemieszczeniem krążka z zablokowaniem i trzaskiem w SSŻ przy hipertrofii tkanek powierzchni stawowych w SSŻ. Kluczową korzyścią drugiego dnia seminarium będzie umiejętność zasadniczego różnicowania między bólami SSŻ a bólami mięśniowymi.

Szczegółowy program drugiego dnia:

1. Wnikliwa anatomia i fizjologia URNŻ – repetytorium. Szczegółowe omówienie patologii SSŻ wraz etapową patofizjologią okolicznych mięśni – 1 godz.
2. Badanie podstawowe i specjalistyczne URNŻ (elementy MFA wg Bumann’a) i kręgosłupa szyjnego wraz z okolicznymi mięśniami wg Steenks’a i De Wijer’a. - 1 godz.
3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w grupach 3-4 osobowych – 5 godz.

Tematyka:

- ruchy w SSŻ a ruchy żuchwy
- przebieg i topografia poszczególnych mięśni i implikacje kliniczne
- kompresja a dystrakcja w SSŻ
- niestabilność okluzyjna a wady zgryzu i predyspozycje do dysfunkcji
- kompresja, translacja i palpacja SSŻ, palpacja i izometria mięśni
- krzyż kinematyczny wg Prof. Rocabado
- szynowanie zabezpieczające, mialgia a ból mięśniowo-powięziowy
- dodatkowe procedury wizualizacyjne (rtg, MRT, testy laboratoryjne)
- kryteria klasyfikacji i rozpoznawania bruksizmu a analiza zwarcia

Termin kursu : 12.10.2011 godz. 10.00; 13.10.2011 godz. 9.00 Koszt uczestnictwa: 2600 zł

 

CZĘŚĆ DRUGA
Składa się ona z dwóch pełnych dni wykładowych.

Dzień I

Wnikliwe, precyzyjne badanie czynnościowe URNŻ (różnicowanie pomiędzy patologią jawną a ukrytą, określenie wektorów przeciążenia URNŻ).Celem prelegenta w pierwszym dniu jest przedstawienie testów Manualnej Analizy Czynnościowej URNŻ wg Prof. Bumann’a (MFA) z licznymi modyfikacjami. Szczególny nacisk będzie kładziony na różnicowanie pomiędzy patologią ukrytą, czyli skompensowaną (pacjent nieświadomy bólów, zaburzeń w stawie i innych problemów) a patologią jawną, np. bóle twarzy, głowy, objawy akustyczne w SSŻ. Kluczową częścią pierwszego dnia będzie przedstawienie czynników ryzyka u Pacjentów przed, jak i podczas leczenia ortodontycznego i rehabilitacji protetycznej. Podczas ćwiczeń praktycznych Uczestnicy będą poznawać i ćwiczyć kolejne testy Manualnej Analizy Czynnościowej wraz z ich użyteczną kliniczną interpretacją. Z uwagi na swą złożoność i inwazyjność, każdy Uczestnik będzie indywidualnie kontrolowany przez prowadzącego pod kątem poprawności wykonywanych testów. Po pierwszym dniu każdy Słuchacz będzie w stanie precyzyjnie określić przyczynę objawów akustycznych w SSŻ, genezę patologicznej ruchomości żuchwy oraz źródło bólu nocyceptywnego w URNŻ wraz z kierunkiem wektora przeciążenia, co stanowi podstawową wskazówkę terapeutyczną.

Szczegółowy program pierwszego dnia:

1. Podstawy i szczegóły anatomii czynnościowej i patologicznej URNŻ w ujęciu klinicznym – 1 godz.
2. Badanie przedmiotowe zgodnie z algorytmami MFA w przypadku objawów bólowych, patologicznej ruchomości żuchwy oraz objawów akustycznych w SSŻ – wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne - 5 godz.
3. Ćwiczenia z wykorzystaniem szczegółowej karty klinicznej do badania czynnościowego URNŻ - 1 godz.

Tematyka:

- bierna i aktywna kompresja SSŻ
- trakcja i translacja bierna i aktywna SSŻ z protruzją
- skurcze izometryczne mięśni URNŻ
- identyfikacja wektorów przeciążenia
- dysfunkcje URNŻ a tinnitus (szumy, piski, szmery w uszach)
- wykrywanie utajonej, skompensowanej patologii mięśniowo-stawowej
- dodatkowe procedury wizualizacyjne (rtg, MRT, testy laboratoryjne)
- ustalenie wytycznych terapeutycznych

Dzień II

Jaka jest optymalna strategia terapeutyczna i w jaki sposób najkorzystniej dla Pacjenta przeprowadzić leczenie czynnościowe? (które objawy rokują lepiej, które gorzej terapeutycznie?) Drugi dzień części drugiej seminarium stanowi zakończenie całego cyklu szkoleniowego. W tym dniu ma miejsce kompilacja wszystkich dotychczas zgromadzonych informacji oraz przedstawienie schematów leczenia zgodnie z trzema szkołami wiodącymi w świecie: niemieckojęzyczną, angielskojęzyczną i niderlandzką wraz z demonstracją przypadków klinicznych. W ten sposób przedstawione zostanie Uczestnikom optimum terapeutyczne dla Pacjentów z pojedynczą lub złożoną patologią URNŻ. Niezmiernie istotnym aspektem będzie również omówienie czynnościowego przygotowania pacjentów do rehabilitacji protetycznej i/lub leczenia ortodontycznego. Ważnym punktem będzie także doskonalenie techniki manualnej przez uczestników oraz propozycja wyczerpującej dyskusji z możliwością przedstawienia przez Uczestników przypadków z własnych praktyk.

Szczegółowy program drugiego dnia:

1. Seminarium – powtórzenie poprzedniego materiału – 1 godz.
2. Różnicowanie schematów diagnostycznych i leczniczych: szkoła anglosaska, niemiecka, kraje Beneluxu . Indywidualne optimum dla każdego pacjenta – 1 godz.
3. Wskazania, przeciwwskazania i metodyka szynoterapii - 1 godz.
4. Doskonalenie technik manualnych - 2 godz.
5. Dyskusja uzupełniająca - 1 godz.
6. Powtórzenie, test kontrolny, ankieta - 1 godz.
7. Zakończenie

Tematyka:

- farmakoterapia bólów nocyceptywnych i neuropatycznych
- zastosowanie technik fizykoterapeutycznych u Pacjentów z bólami nocyceptywnymi i neuropatycznymi
- zasadność modyfikacji behawioralnej w minimalizacji następstw bruksizmu
- wskazówki przy szynoterapii: od wycisku i rejestracji zwarcia poprzez dostosowanie i korekty szyn aż do maksymalnej redukcji dolegliwości Pacjenta (szyna relaksacyjna, szyna stabilizacyjna z proprioceptywnym prowadzeniem kłowym, szyna repozycyjna)
- leczenie przemieszczenia krążka bez zablokowania, z zablokowaniem, rehabilitacja Pacjentów z ograniczoną i nadmierną ruchomością żuchwy, leczenie bólów nocyceptywnych URNŻ
- wskazania i przeciwwskazania do korekty zwarcia – sposób postępowania

Termin kursu : wkrótce, Koszt uczestnictwa: wkrótce
 

ODBUDOWA ZĘBA PO LECZENIU ENDODONTYCZNTM PRZY WYKORZYSTANIU WŁÓKNA SZKLANEGO FIRMY GC - FIBER POST


I - część teoretyczna (1 godz.):

9.30 - 10.30 - " Odbudowa zębów z dużą utratą tkanek - analiza przypadków klinicznych. " - wykład wygłosi prof. Ivica Anić - Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

- część praktyczna (3 godz.):

10.30 - 13.30 - Praktyczny pokaz z udziałem pacjentów.

A - Założenie wkładu z włókna szklanego ( GC - Fiber Post ) i odbudowa zniszczonej korony zęba przy użyciu prodóktów firmy GC ( Gradia Core, mat. komp. GC G- nial )

1.) Preparacja zęba.
2.) Przygotowanie włókna do założenia.
3.) Przygotowanie zęba.
4.) Założenie włókna i odbudowa kikuta.
5.) Odbudowa części koronowej mat. GC G- nial.

B - Leczenie endodontyczne zęba

Część praktyczną przeprowadzi prof. Ivica Anić - Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja.

Termin szkolenia : 14.05.2011 - sobota w godz. 9.30- 13.30
Miejsce szkolenia : Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna PERIOCENTRUM,
ul. Dąbrowskiego, Rzeszów
Koszt szkolenia : 100 zł

SZKOLENIA Z ZAKRESU PROTETYKI

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE


Część teoretyczna (1 godz.):

- przygotowanie wycisków pod wkład koronowo-korzeniowy
- przygotowanie modeli gipsowych

- Część praktyczna (3 godz.)

- modelowanie wkładów z wosku
- zatapianie w masie osłaniającej
- odlewanie metalu (pokaz slajdów)
- obróbka

Termin kursu I ogłosimy wkrótce
Koszt uczestnictwa: 350 zł

LABORATORYJNE WYKONYWANIE APARATÓW STAŁYCH CZYNNYCH Z ELEMENTAMI LUTOWANYMI TYPU: ŁUK PODNIEBIENNY, ŁUK JĘZYKOWY QUAD-HELIX, BIHELIX, ORTHORAMA


- część teoretyczna (1 godz.)

- zastosowanie aparatów
- przygotowanie wycisków
- przygotowanie model;

- część praktyczna (3 godz.):

- laboratoryjne wykonanie aparatów z indywidualnym przystosowaniem w jamie ustnej pacjenta

Termin kursu II ogłosimy wkrótce
Koszt uczestnictwa: 350 złPROTEZY RUCHOME OSIADAJĄCE - CAŁKOWITE


- część teoretyczna (1 godz.)

- przygotowanie wycisków
- przygotowanie modeli roboczych
- przygotowanie wzorników zwarciowych i łyżek indywidualnych
- ustalenie centralnego zwarcia oraz linii orientacyjnych
- ustalenie powierzchni protetycznej na modelu

- ustawienie zębów w protezach całkowitych:

  1. metoda Gysiego
  2. metoda Fehra

- przygotowanie protez do puszkowania
- puszkowanie protez i polimeryzacja
- obróbka mechaniczna protez i polerowanie
- podścielenie protez

- część praktyczna (5 godz.):

- część praktyczna zawiera wszystkie elementy części teoretycznej

Termin kursu III ogłosimy wkrótce
Koszt uczestnictwa: 350 zł

PROTEZY RUCHOME OSIADAJĄCE - CZĘŚCIOWE


- część teoretyczna (1 godz.)

- przygotowanie wycisków
- przygotowanie modeli roboczych
- przygotowanie wzorników zwarciowych i łyżek indywidualnych
- ustalenie centralnego zwarcia oraz linii orientacyjnych
- ustalenie powierzchni protetycznej na modelu
- ustawienie zębów w protezach częścianych
- przebieg klamer i ich doginanie
- przygotowanie protez do puszkowania
- puszkowanie protez i polimeryzacja
- obróbka mechaniczna protez i polerowanie
- podścielenie protez.

- część praktyczna (5 godz.):

- część praktyczna zawiera wszystkie elementy części teoretycznej

Termin kursu IV ogłosimy wkrótce
Koszt uczestnictwa: 350 zł

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie odpowiedniej kwoty na konto:
96 1020 4405 0000 2802 0445 2389
z odpowiednim dopiskiem:
Kurs PROTETYKA I, Kurs PROTETYKA II, Kurs PROTETYKA III, PROTETYKA IV oraz wypełnienie karty zgłoszenia (dosępnej w przychodni i przesłanie jej na 2 tygodnie przed kursem na adres przychodni (lub elektronicznie) razem z kserokopią dowodu wpłaty.

  • ul. Dąbrowskiego 11, 35-036 Rzeszów
  • +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasza oferta

Mediraty

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree