• +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788

REGULAMIN

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!!! AKTUALNE TERMINY

 

 

 

Regulamin szkoleń i konferencji organizowanych przez Periocentrum

  1. Podmiot organizujący szkolenia i konferencje

Szkolenia organizowane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Periocentrum Anna Skiba z siedzibą w 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 11 Tel. 17 85 222 33 NIP 813-116-51-19, REGON

180349007,  zwany dalej PERIOCENTRUM

  1. Szkolenia i konferencje

PERIOCENTRUM organizuje szkolenia i konferencje w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i konferencji. Uczestnicy szkolenia lub konferencji otrzymują certyfikat oraz w przypadku konferencji  punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

III. Zgłaszanie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji należy przesłać do PERIOCENTRUM korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.periocentrum.pl lub pocztą

stosując formularz w formacje PDF, dostępny również na stronie internetowej.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia

(liczy się data wpływu zgłoszenia do PERIOCENTRUM). Po upływie tego terminu

zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z PERIOCENTRUM oraz przesłania wypełnionego formularza

zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

  1. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w PERIOCENTRUM mailowo. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do PERIOCENTRUM) Zamawiającemu przysługuje zwrot

całości ceny szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji przez

Zamawiającego ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, PERIOCENTRUM  zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie lub konferencję.

  1. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez PERIOCENTRUM, według wyboru

Zamawiającego, PERIOCENTRUM zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi

szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

PERIOCENTRUM zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym

poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 14 dni przed terminem szkolenia.

Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej ceny szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

  1. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat i podane są w złotych polskich. Zamawiający wpłaca całość kwoty należności za szkolenie lub konferencję najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu płatności na konto PERIOCENTRUM). Brak wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia PERIOCENTRUM do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

  • ul. Dąbrowskiego 11, 35-036 Rzeszów
  • +48 17 85 222 33
  • +48 509 866 788
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasza oferta

Mediraty

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree